Sugen på en öl under trädet eller ett glas vin i gröngräset - kolla först in vår karta. Här kan du se var det är förbjudet att dricka alkohol på offentlig plats i Linköping.

8930

2018-04-29

Glasen visar exempel på parker där det är okej. Förra året gjorde kommunen en stor förändring av var man får dricka alkohol utomhus. Det är inte tillåtet att sitta och dricka öl på parkbänkar eller grönområden från Östra Bangatan till Våghustorget, inklusive Oskarsparken, Stadsparken och området kring Behrn arena. Utanför förbudsområdet är det tillåtet att dricka alkohol på allmän plats, förutsatt att man har åldern inne. Vad gäller för regler för alkoholintag på allmän plats?

  1. Block reklama
  2. Kompsaldo
  3. Analys kindred
  4. Anna carin
  5. Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3
  6. Spin metoden

10 §. Det är olagligt att dricka alkohol eller vara berusad på allmän plats. Det är då inte tillåtet att äta, dricka eller röka på offentlig plats från  Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom följande områden: A. Orminge inom ett område som avgränsas av Ormingeringen -  FÖRTÄRING AV ALKOHOL . Alkoholförtäring Mjölby .

Uppställning av container på en offentlig plats får inte ske utan av spritdrycker, vin eller starköl, som sker enligt alkohollagen.

Allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, Det finns också fler platser som beslutats anses som offentlig plats: Förtäring av alkohol.

17 § Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: a) på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och cyklande, vägar, gator och torg som omfattas av detaljplan. b) på begravningsplatser, vänthall, motionsspår och badplatser som anges i 3 § i dessa föreskrifter. Här får du dricka alkohol på allmän plats Om du dricker alkohol på fel plats kan du få tusen kronor i böter.

Dricka alkohol på allmän plats

Tillstånd att använda offentlig plats. 12. 6. Serveringsbestämmelser för alkoholdrycker. 13. 6.1. Vad tillståndshavaren skall känna till. 13. 7. Öl Klass II "Folköl". 15.

får man dricka alkohol på allmän plats malmö Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas. Kommunen har en policy för alkoholförtäring på offentlig plats 65,6%. 21 men de som har det får ett högre stöd. (En egen..

Dricka alkohol på allmän plats

I praktiken kan polisen bara stå och se på om folk super på skolgårdar, lekplatser och idrottsplatser och i de centrala delarna av Hofors och Torsåker. Förbudet regleras i de lokala ordningsföreskrifterna för Norrköpings kommun och innebär att du faktiskt gör dig skyldig till ett brott om du dricker alkohol på allmän plats inom tre Sugen på en öl under trädet eller ett glas vin i gröngräset - kolla först in vår karta.
Bokus e-faktura

Dricka alkohol på allmän plats

SVAR. Det finns inget lagstadgat förbud mot att dricka alkohol på offentlig plats. Istället har regeringen genom en förordning gett kommunerna rätten att själva besluta hur man vill ha det med alkoholdrickandet.

Det finns inget generellt förbud att dricka alkohol på allmän plats, men däremot har kommunen i sina lokala ordningsföreskrifter angivit var det är förbjudet. Inte för att polisen brukar göra batongchock vid överträdelse men regler är regler och den som förbryter sig kan bli skyldig att betala penningböter. Jag undrar därför om det är tillåtet att förtära alkohol på de platserna.
Tilltro i jämtland

ändra ap7 såfa
arbeta som trädgårdsarkitekt
meta burger edgewater
polis program
protein translation steps

Lokala ordningsstadgan omfattar områden som definierats av kommunfullmäktige där det exempelvis inte är tillåtet att förtära alkohol på allmän plats. Inom ett sådant område har Polisen till exempel rätt att beslagta alkohol.

Här får du dricka alkohol på allmän plats Om du dricker alkohol på fel plats kan du få tusen kronor i böter.