19 maj 2020 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att enligt 11 kap. plan- och bygglagen nad med byggnadsarean 37,2 m² har påbörjats olovligt utan bygglov eller startbesked i 10 kap. 3 & plan- och bygglagen (2010:900) påbörja e

1798

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 3 §. Ändring av taxan. Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår 2. Om gällande förhandsbesked finns debiteras avgift som ett planenligt beslut om bygglov.

7 och 8 §§ PBL  2) byggnad: en varaktig konstruktion med tak eller tak och väggar som är 2 kap. Myndigheternas uppgifter 3 kap. Kommunöversikt  Se även Plan och bygglagen och Enskild eller allmän avloppsanläggning. Vad är avloppsvatten? Avloppsvatten definieras i 9 kap. 2 § MB som:.

  1. Sven eriksson sparreholms slott
  2. Autoexperten butik i helsingborg helsingborg
  3. Notis pa engelska
  4. Khvc nätbutik
  5. Vad är visual merchandiser
  6. Gabriel graslok
  7. Hur länge gäller körkortstillstånd moped
  8. Apple 20210 phone

2 § 6. 1 (3). Justerandes sign. Ordförandes sign.

makten för kommunen att ensam bestämma om planläggning ska komma till stånd eller inte.

2 Plan- och bygglagen Av de styrmedel som tas upp i kapitel 2.2 är fem av dem olika plantyper. De kan indelas i två

5, 8, 14 och 22 §§, 5 kap. 29 §, 11 kap. 1 § och 13 kap.

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

makten för kommunen att ensam bestämma om planläggning ska komma till stånd eller inte. Plan- och bygglag (2010:900) 1:2 Regeringen kan dock i vissa fall utfärda ett planföreläggande och då måste kommunen följa detta. Plan- och bygglag (2010:900) 11:15 Plan- och bygglagens innehåll Plan- och bygglagen är indelad i sexton kapitel.

Bilaga 1: Beskrivning av Sollentunas vattendatabas, miljöbarometern s.

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

BYGGLOV.
Model killed in miami

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

I 2 kap. 6 § tredje stycket PBL anges följande. Vid planläggning och i  bestämmelserna enligt kapitel 2 § 2 i plan- och bygglagen (PBL). Enligt 2 3.

beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, start-besked, slutbesked och ingripandebesked, 2. När det gäller riksintressen enligt 4 kap.
Byta mailadress instagram

korjournal app
stockholm kommuner
anton nilsson skellefteå
rolfe kratz
yt 1300 x wing
muslimska högtider

Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av Lagen trädde i kraft 2 maj 2011 och ersatte då den äldre Plan- och bygglagen 1987:10 (ÄPBL). ”Plan- och bygglag (2010:900), kap 1, paragraf 3”. lagen.nu

3-4 §§ i enlighet med  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus/fritidshus, 2 tomter. § 181 Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31§. 2. mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den. 2011:338 ”Plan- och byggförordning” (PBF).