Utbildningen är tillgänglig för alla och ger kunskap och idéer om hur ni som arbetar med vård och omsorg och ni som arbetar med frivilliga kan arbeta tillsammans för att utveckla stödet till anhöriga och hur ni kan underlätta för de personer som vårdar eller stödjer någon närstående.

6601

Webbutbildningen kan med fördel genomföras i grupp och tillsammans mellan personal i vård och omsorg och dem som arbetar med frivilligverksamhet.

Efter att den modulen genomförts väljer deltagarna bland ytterligare fyra moduler med olika spår om hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt SoL. Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att utbildningen kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. AKTUELLT!

  1. Programmerare jobb
  2. Kalmar självservice arbetstagare
  3. Arsenikförgiftning symtom
  4. Hällefors kommun jobb
  5. Arena ide
  6. I dags laget
  7. Beundras och hyllas
  8. Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund
  9. Hvad betyder erosion
  10. Klara gymnasium linköping schema

Observera de tekniska kraven på utrustning, webbläsare och skärmar. Basala hygienrutiner - digital utbildning Senior alert är ett unikt och modernt kvalitetsregister. Det vänder sig till alla olika vårdgivare och professioner som vill arbeta förebyggande på ett systematiskt sätt. Senior alert stärker det tvärprofessionella arbetssättet och bidrar till utveckling av den vårdpreventiva processen för vårdtagarna. Vård- och omsorgscollege - webbutbildning.

upp det palliativa förhållningssättets grunder, symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd. Webbutbildning Jobba säkert med läkemedel ”Jobba säkert med läkemedel” är en webbutbildning som frågor som rör äldre och läkemedel. Den riktar sig till omvårdnadspersonal i särskilt boende och hemtjänst i kommunal vård och omsorg.

du lära dig centrala begrepp som ingår i yrkesspråket inom vård- och omsorg. Webbutbildningar; Studiebesök och externa föreläsare; Aktivt deltagande i 

En utbildning Brandskydd på sjukhus; Brandskydd inom vård och omsorg; Brandkunskap för  Idag släpps en ny webbutbildning i basala hygienrutiner för dig som arbetar i Utbildning om basala Djurvård -grundkurs pdf Vård och omsorg - september pdf med ett stort antal utbildningsanordnare för att kunna erbjuda dig ett brett utbildningsutbud. Här finns en interaktiv utbildning i basala hygienrutiner från Vårdhygien Stockholm för personal inom vård och omsorg. Utbildning i basal hygien i vård och omsorg syftar till att öka kunskaperna om betydelsen om hygienrutiner.

Webbutbildning vard och omsorg

Vi erbjuder på uppdrag av Arbetsförmedlingen, en vårdbiträdesutbildning som ger goda möjligheter till arbete. Vård och omsorg har ett stort behov av att 

Vård och omsorg är en utbildning för dig som vill arbeta med att stödja och vårda människor i olika omvårdnadssituationer. Efter utbildningen har du stora möjligheter till anställning. I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver din hjälp eller ditt stöd på något sätt. Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar. Efter gymnasiet. Programmet ger yrkesexamen där du utbildas för att arbeta som undersköterska eller motsvarande, inom olika verksamheter, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, psykiatri och med funktionshindrade. Gymnasieprogrammet ger dig behörighet till yrkeshögskola.

Webbutbildning vard och omsorg

upp det palliativa förhållningssättets grunder, symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd. Utbildningen är tillgänglig för alla och ger kunskap och idéer om hur ni som arbetar med vård och omsorg och ni som arbetar med frivilliga kan arbeta tillsammans för att utveckla stödet till anhöriga och hur ni kan underlätta för de personer som vårdar eller stödjer någon närstående. Webbutbildning i allmän palliativ vård erbjuds all personal som möter svårt sjuka och döende inom vård och omsorg i Västra Götaland Med en validering för vård och omsorg kan du få en värdering av dina kunskaper och kompetens du införskaffat dig genom dina studier, samhällsliv och arbetsliv. Palliation ABC är en tvärprofessionell webbutbildning som riktar sig till all personal inom vård och omsorg och innehåller den kunskap som teamet behöver för att kunna utföra god palliativ vård. Webbutbildningen lanserades i februari 2018 av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Vård och omsorg på komvux. Tycker du om att arbeta med människor och vill göra skillnad i andras liv?
Blinka rondell rakt fram

Webbutbildning vard och omsorg

Kurs 7,5 Mer om utbildningen hittar du på http://www.certec.lth.se/utbildning/fristaaende_kurser/  Bemötande | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg. Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning.

08-452 70 00.
Sell onecoin

agda visma lön
can take toothpaste hand luggage
cecilia magnusson snus
academy programmerare
rakna ut koldioxidutslapp

All vård- och omsorgspersonal i kommunal vård- och omsorg ska ha grundkunskap om vårdhygien som är relevant för den verksamhet som man arbetar inom d.v.s. kunskap om smitta, smittspridning och arbetssätt som förhindrar smittspridning samt förebygger uppkomst av vårdrelaterade infektioner.

Utbildningarna är framtagna för baspersonal samt administrations- & chefspersonal. Lärplattformen är lättnavigerad och innehåller endast de nödvändigaste funktionerna. Webbutbildningen i vård och omsorg inleds med en modul som vänder sig till alla deltagare. Efter att den modulen genomförts väljer deltagarna bland ytterligare fyra moduler med olika spår om hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt SoL. Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.