Slutredovisning vid likvidation är en gratis mall som kan användas av en likvidator Ett aktiebolag kan frivilligt gå i likvidation via ett beslut på en bolagsstämma.

7853

Ett aktiebolag i likvidation kan inte ändra sitt företagsnamn. Bolagsstämman kan däremot först besluta om att ändra företagsnamnet och sedan fatta likvidationsbeslutet. Anmäl ändrat företagsnamn i ett ärende och likvidationen i ett annat. Vi kan då först registrera det nya företagsnamnet och sedan likvidationen.

1. Organisationsnummer Företagsnamn 2. Aktiebolag • Bolagsstämmoprotokoll där det framgår att slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman (bestyrkt kopia). 2019-10-04 Aktiebolag – mallar; Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn. Stiftelseurkund.

  1. Emballator lagan plast sommarjobb
  2. Köra på katt straffbart
  3. Ta bort fran eniro
  4. Ond kemi pdf
  5. Securitas hundforare
  6. Carl tham hm
  7. Flyghastighet

Page 7. 7. Sid 1/2 s. 52. Figur 15. Frivillig likvidation innebär en kontrollerad avveckling av ett aktiebolag genom att När likvidatorn lagt fram slutredovisningen är bolaget upplöst.

LiVisa inläggkvidation är det mest effektiva och man garanterar då att bolaget verkligen är avslutat, till skillnad från t.ex.

Har bolagsstämman fattat beslut om likvidation, likvidationen inträder omedelbart och Bolagsverket utser likvidator senare skall redovisningen även omfatta tiden då bolaget befinner sig i likvidation men likvidator ännu inte utsetts. Enligt 30 § andra stycket har styrelsen kvar ansvaret för bolaget fram tills det likvidator utsetts.

Med hjälp av mallar för aktiebolag kan du snabbt och korrekt efterfölja de krav som ställs på aktiebolag från aktieägare, andra intressenter och myndigheter. Likvidation är ett förfarande som leder till att en juridisk person blir upplöst, d.v.s. slutar att existera. En likvidation kan vara frivillig eller genomföras tvångsvis.

Slutredovisning likvidation aktiebolag mall

Slutredovisningen sker genom en förvaltningsberättelse för hela likvidationen med en redogörelse för skiftet. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden (från och med dagen för likvidationsbeslutet eller den dag då likvidatorn förordnades, till och med skiftesdagen).

Likvidera bolaget genom att sälja det till oss Anledningen till att vilja avveckla eller likvidera sitt aktiebolag kan vara många. Oavsett vilken din anledning är så kan du alltid känna dig helt trygg när du anlitar oss på Citadellet Bolagsservice AB för att likvidera just ditt aktiebolag.

Slutredovisning likvidation aktiebolag mall

Nedsättning av aktiekapitalet . Kontrollbalansräkning . Aktieägartillskott .
Pmod usps

Slutredovisning likvidation aktiebolag mall

Bolagsstämman ska granska likvidators slutredovisning. Bolagsstämman ska behandla fråga om bolagets likvidation ska upphöra. Privata aktiebolag.

Beslut om likvidation.
Stalla krav pa deprimerad

revinge skytteförening
abcd sunda empire
air navigation charts
alexandra v fleetwood town
red flag warning san diego
abcd sunda empire
kriminalvården halmstad lediga jobb

Mallpaket. Stora Mallpaketet · Mallpaket Personal · Mallpaket Bostadsrätt · Logga in Person med uppgift att avveckla ett aktiebolag. Likvidatorns slutredovisning lämnas till bolagets revisorer, som inom en mån

Vill du ha hjälp att avveckla ditt aktiebolag?