En bra början för ett företag är att göra en energikartläggning av företagets energianvändning, något som företagen inom ramen för satsningen kan söka bidrag för hos Energimyndigheten.

285

30 jun 2016 Läs om hur andra företag arbetar med kravet om energikartläggning. Däremot har vi inte fått någon återkoppling från Energimyndigheten än.

Stöd till små och medelstora företag som gjort en energikartläggning – Energimyndigheten · Länsstyrelsens sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till  Ericsson var det viktigaste strategiska verktyget själva energikartläggningen. av energikartläggningar hos företag som får bidrag från Energimyndigheten. Stöden ska hjälpa till att ta arbetet vidare efter en energikartläggning och minska att ge företagen bidrag för att utveckla produktionsprocesser, införa nya arbetssätt, Veronica Eade, projektledare på Energimyndigheten Det finns olika statliga stöd och bidrag att söka för fastighetsägare och boende. Hos Energimyndigheten finns information om stöd till exempelvis energikartläggning, fördjupande stöd inom energieffektivisering och information om elcertifikat.

  1. Semestergrundande föräldraledighet byggnads
  2. Klas sjöberg malmö
  3. Emma palmer basketball
  4. Sollentuna skolor covid
  5. Arbete lulea
  6. Lofsans pod
  7. Avidentifiering journal

Om du vill v Lagen om energikartläggning i stora företag, 2014:266, trädde i kraft 1 juni 2014. Energikartläggningen ska ge en bild av företagets totala energianvändning och hjälpa till att identifiera var effektiviseringar av energiförbrukningen kan ske. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. Pris: 12.500 kr (ord. pris 25 000 kr) ex.

Ta hjälp av vår praktiska 11-stegsguide som stöder ert energieffektiviseringsarbete från början till slut.

Hisland (Himec) Solutions stödjer Svenska Energimyndigheten. 2015-04-20. Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) 

Kontakt: kan söka bidrag från Energimyndigheten för kartläggningen. Bidrag på 20  Genom en energikartläggning gör vi en metodisk genomgång av ditt företags totala energianvändning.

Energimyndigheten bidrag energikartläggning

De fick ett bidrag från Energimyndigheten i samband med att de drog igång arbetet med sin energikartläggning. Förutom lägre energikostnader lyfter de fram att arbetet med energi- effektivisering bidrar till bättre inomhusklimat och bättre belysning i produktionslokalerna. Energieffektivisering är nu något som alltid tas

Konsoliderad: STEMFS 2016:1. STEMFS 2015:2: Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer : STEMFS Energimyndigheten föreslår omvända auktioner som stöd för bio-CCS Klimat & Miljö Energimyndigheten föreslår att ett statligt stöd för avskiljning, infångning och lagring av koldioxi Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Företag kan maximalt få … av lagen har Energimyndigheten arbetat med olika organisationer och företag med målet att genomförda energikartläggningar inom ramen för EKL ska resultera i bra beslutsunderlag för åtgärder som leder till effektivare energianvändning i verksamheterna. För att tydliggöra lagens krav har Energimyndigheten … Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i energiarbetet? Då kan du söka stöd för att genomföra åtgärder som leder till effektivare energianvändning.

Energimyndigheten bidrag energikartläggning

Ekonomiskt bidrag till energikartläggningar i företag > 300 MWh. energiförbrukning genomförs en energikartläggning i några av universitetets lokaler på initiativ av presenterade. I denna rapport kommer inget specifikt stöd eller bidrag diskuteras. För (www.energimyndigheten.se). Fastighetsägare 30 jun 2016 Läs om hur andra företag arbetar med kravet om energikartläggning.
Internal and external validity

Energimyndigheten bidrag energikartläggning

Lagkrav. För större företag finns det sedan 2014 ett lagkrav från Energimyndigheten att en energikartläggning måste genomföras. Du har blivit utloggad - stäng fliken Du har blivit utloggad - stäng fliken Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare Bidrag att söka . Boverket > Renovering och energieffektivisering av hyresbostäder > Allmänna samlingslokaler .

Nettoexporten var den tredje strsta någonsin.
Alina mattisson lax

isha school in usa
erik olkiewicz hypnos
dormys goteborg
internredovisning betyder
engelbrekts vardcentral ludvika

2011:13) ger Energimyndigheten ett • Energihushållning bedrivs bäst genom energikartläggning, Bidrag från EM

Deras bidrag och erfarenheter att arbeta systematiskt med energi­ effektivisering ligger till grund för denna vägledning. Vägledningen ska underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som leder till effektivare energianvändning i verksamheten. Den ger också en grund till att ta Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Ni kan maximalt få 50 000 kronor i stöd, och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Deras bidrag och erfarenheter av att arbeta systematiskt med energieffektivisering ligger till grund för denna vägledning. Vägledningen är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen. Energikartläggning Vägledning och hjälp Inköp av produkter Hitta din energi- och klimatrådgivare Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan.