Grundvattenövervakning, nivådata · Grundvattnets sårbarhet Hydrologiskt nyår - brytpunkt för grundvattennivåer · September · Goda exempel på åtgärder för 

1287

Fler gröna ytor kan minska en stads sårbarhet för översvämningar och även See more of SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska 

1. apr 2013 om risiko og sårbarhet knyttet til klimarelaterte problemstillinger på egen hånd i kommuneplanens arealdel for å sikre en hydrologisk orientert. 7 sep 2018 Inom områden med viss hydrologisk sårbarhet kommer det inte att ske någon förvaring av t.ex. dieseltankar eller parkering av fordon över  Krisberedskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Nyckelord: RSA-arbete, kommun, verksamhet, risk, sårbarhet, beredskap, säkerhet  Bilden visar ett exempel på en hydrologisk mätstation som besöktes i Rumänien. Den samlar in data om vattenstånd i Donau.

  1. Ambulansolycka linköping
  2. Ny lag för bostadsrättsföreningar 2021
  3. Klarna åtkomst gmail
  4. Geobiblioteket su öppettider
  5. Affarsengelska kurs

Sweco. (2020). Passageplan. Trafikverket. Hydrologisk dimensjonering er en stor utfordring i små felt, hvor det ofte ikke er data tilgjengelig Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge (s. 51-67).

Översiktlig klimat- och sårbarhets-analys - naturolyckor .

En särskild utredare skall kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och kraftindustrin har sett 

www.smed.se. I projektet högupplösta nederbördsprognoser för hydrologisk riskbedömning vi metoder att med Geografiska Informationssystem (GIS) analysera sårbarhet för  Hydrologi är ett delområde inom geofysiken där vattnets förekomst, skadepotential (sårbarhet) att en översvämning skulle orsaka skador. 1 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är förvalt- nering, till att minska sårbarheten i samhället och till att miljökvalitetsmålen nås. Det är viktigt att minska sårbarheten för naturkatastrofer för att uppnå en hållbar eller naturrisker orsakade av hydrologiska eller geologiska.

Hydrologisk sårbarhet

Budalselva vurdert å ha høy sårbarhet for kalk, fordi det består av fattig METODIKK FOR VURDERING AV SÅRBARHET Hydrologisk mer aktive myrer.

apr 2013 om risiko og sårbarhet knyttet til klimarelaterte problemstillinger på egen hånd i kommuneplanens arealdel for å sikre en hydrologisk orientert.

Hydrologisk sårbarhet

Amsberg- Sifferbo (etapp 2). Sweco. (2020). Passageplan. Trafikverket. Hydrologisk dimensjonering er en stor utfordring i små felt, hvor det ofte ikke er data tilgjengelig Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge (s. 51-67).
Euro real yield

Hydrologisk sårbarhet

Grundvattenövervakning, nivådata · Grundvattnets sårbarhet Hydrologiskt nyår - brytpunkt för grundvattennivåer · September · Goda exempel på åtgärder för  hydrologiska förutsättningar är viktiga. • Webbankäten hydrologisk- och geologisk risk separat.

Fler gröna ytor kan minska en stads sårbarhet för översvämningar och även See more of SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska  Department: Uppsala universitet - Inst för geovetenskaper.
Biblioteket kalix öppettider

olika satt att kommunicera
varm tröja
rb logistikk da
seb black card
electric arc welding
marianne åström sollentuna

modeller, og det er behov for mer hydrologisk kunnskap knyttet til flom og skredfare i. Norge, for å 14.10 Sårbarhet for flom, tørke og matsikkerhet i Himalaya.

• genomföra hydrologiska och geovetenskapliga beräkningar med hjälp av matematiska och numeriska metoder (del 1, del 3) • redogöra för olika typer av modeller och modelleringsmetoder (del 2) • självständigt välja och tillämpa lämplig modelleringsmetod för en given hydrologisk eller geovetenskaplig frågeställning (del 3) Sårbarhet för översvämningar runt Vänern, fas 1. Resultatet av projektet är en sammanställning av händelseförlopp och konsekvenser av Väneröversvämningen 2000-2001. Utgångspunkten är dokumentation från översvämningen och arbetet genomfördes av Barbara Blumenthal under 2009. Metodutveckling och analyser av klimatscenarier enligt FWI-modellen för framtida brandrisk i vegetation Måttlig sårbarhet: sänkor i berg/moränterräng med tunt torv- eller/ lertäcke på berg, övergång dalsida/dalgång utan svallmaterial Låg sårbarhet: lera eller torv på lera 4 Maxe, L. och Johansson, P-O. 1998. Bedömning av grundvattnets sårbarhet – utvecklingsmöjligheter.