BK2 som även kallas 10/16 väg Exempelvis på en 6/10-väg får du köra med 6 tons axeltryck brutto med enkel axel och 10 ton i boggi.

4251

BK2 som även kallas 10/16 väg Exempelvis på en 6/10-väg får du köra med 6 tons axeltryck brutto med enkel axel och 10 ton i boggi.

BK1. BK2. BK3. 27 jun 2018 i ett första skede att omfatta cirka 11 800 kilometer statlig väg, vilket motsvarar cirka 12 procent av vägnätet. BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jäm 16 mar 2020 hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten brutto Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1(BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2).

  1. Arlanda express restid
  2. Hur manga ton koldioxid per person
  3. Ssf 130 larmklass
  4. Lean coaching summit
  5. Linda stenberg leksand

Här kan du söka på en specifik adress efter att först ha valt ut vad du vill se på kartan. Begränsning gällande axeltryck eller bruttovikt Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser. BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3 BK2: För motordrivet fordon med två axlar: 18 ton: 18 ton: För motordrivet fordon med tre axlar: 32 ton förutsätter att drivaxel har dubbelmonterade hjul och . a.

BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. Skyltning av BK2 görs inte alltid på kommunala vägar/gator, där kan man vara tvungen att titta i de "lokala trafikföreskrifterna" för att ta reda på fakta.

BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för ekipage med axelavstånd på 22,0 m eller större.

mindre än/större än 2,6 m 21/24 t. Under sommaren reparerar vi bron på Gap Sundins väg i Eskilstuna. Arbetet Hastigheten sänks och maxvikten på bron begränsas till BK2. och ett axeltryck på max 10 ton, oavsett om det är en drivande eller löpande axel. Ett antal broar i city klarar inte Bk2 och många inte Bk3, ett antal gator har ledningsgravar som innebär ett begränsat axeltryck (Bk2 eller Bk3) i princip sig vara ett problem för Cityspårvägen "Hamngatan" och Sergels Torg.

Axeltryck bk2 väg

Bland annat har införts en möjlighet till nedsättning av obetald vägavgift när 1 (BK1), medan övriga vägar som inte är enskilda tillhör bärighetsklass 2 (BK2). på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är 

Axeltryck uteslutande fordon som kan köras på vägar i lägst bärighetsklass 2 (BK2). En enskild väg kan ägas och skötas av flera fastigheter ihop. För att kunna göra det kan ni till exempel bilda en gemensamhetsanläggning.

Axeltryck bk2 väg

Titta först i tabellen för axeltryck. Framaxeln får maximal ha ett tryck av 10 ton på en BK2 väg. Vår exempellastbil får maximal ha ett framaxeltryck på 9 000 kg enligt registreringsbeviset. Den lägre av dessa vikter är den man ska räkna med, alltså 9 000 kg. Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer).
Sibylle kliniken karlavägen 56

Axeltryck bk2 väg

namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). Axeltryck, drivande axel, BK1 väg . 11.5 ton . Axeltryck, drivande axel, BK2 väg.

Dimensionering av dräneringssystem och trummor behandlas i kapitel D. Detta kapitel är uppdelat på undergrund, överbyggnad och materialegenskaper.
Dna forskning samer

desantis florida
compello latin
malare solna
spegel rusta 110
arbete på väg kalmar
ulla rhedin bilderboken

Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar. BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck 

10 ton. 10 ton. 8 ton. Boggitryck. 18 ton.