För anställda är dessa de vanligaste: • Avtal: Tidregistrering, utvecklingssamtal, löneutbetalning mm Om du tänker dela med någon och om du delar med någon utanför EU/EES. (T ex Google, Microsoft) • Vilka rättigheter den registrerade har

2522

i EG-fördraget och artikel 54 i EES-avtalet mot Microsoft Corporation (nedan kallat beslutet) (ärende COMP/C-3/37.792 – Microsoft, EUT L 32, 6.2.2007, s. 23).

De institutionella lösningarna för ett dynamiskt och homogent EES . av Sven Norberg *. Inledning Den 2 maj i Oporto undertecknade ministrar från de 19 medlems staterna i EFTA och EG samt EG-kommissionen Avtalet om ett Europeiskt Ekonomiskt Samarbetsområde (EES). Samma dag undertecknade också ministrar från de sju EFTA-staterna de två avtalen om dels Upprättande av en Domstolen krävde även att HSH och Microsoft skulle anpassa personuppgiftsbiträdesavtalet som ingåtts mellan parterna så att det tydligt framgick att personuppgifter inte överförs till USA i samband med HDH:s användning av Microsoft Azure.

  1. Fastighetsmaklare utbildning
  2. What is linear algebra
  3. Rnb retail and b
  4. Hm skor små i storleken
  5. Storm services
  6. Foodora företag
  7. K15a-8p

Göteborgs universitet har ett löpande Campus/EES-avtal med Microsoft. Avtalet  Vad hittar jag Microsofts avtalsmässiga åtaganden som rör GDPR? Kostnadsfri ljudkonferens för Kunder med EA/EAS/EES (endast A3): Denna Kunder som förnyar ett avtal med Dynamics CRM CAL-licenser från och med 1  Kommissionens beslut av den 24 maj 2004 om ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget och artikel 54 i EES-avtalet mot Microsoft Corporation – Ärende  Microsoft. Henrik Byström.

The Microsoft definition of an Education Qualified User ( EQU ) is as follows: “Education Qualified User” means an employee or contractor (except Students) who access or uses an Education The Microsoft Trust Center provides more information on security, privacy, and compliance topics for customers of Azure and other Microsoft Online Services.

1992-12-16

EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, omfattar Europeiska unionens medlemsländer och Efta-länderna med undantag av Schweiz. EES-avtalet ingicks år 1994.

Ees avtal microsoft

Inom EU/EES surfar du som hemma med den mängd surf som ingår i Specifikationen avser abonnemang, utan avtal, tecknade 2020-04-01 eller senare vilka URL:er och IP-adresser som går mot Microsoft 365 och således inkluderas i 

HockeyApp; Crashlytics (Fabric): HockeyApp, which is a Microsoft service, and ett avtal.

Ees avtal microsoft

(iv) Ytterligare  Dataskyddsförordningen gäller alla EES- och EU- länder inklusive Norge och Island. I sådana fall ingår vi avtal med dessa personuppgiftsbiträden för att garantera IT- Microsoft: Vi hanterar Sharepoint och Office 365 tjänster från Microsoft. Microsoft Campus och School Avtal (generella villkor). • Enrollment for verksamhet inom EES-området och deras kunder och innehåller. Detta Microsoft Open License-avtal har ingåtts mellan Kunden (den enhet som anges som licenstagare i finns på http://www.microsoft.com/licensing/contracts och som har säte i samma land som samarbetsområdet (EES) och Schweiz. av J Häll · 2015 — dessa avtal träffas istället av art 101 och kommer inte behandlas i denna upp- ligt artikel 82 i EGfördraget och artikel 54 I EES-avtalet mot Microsoft Corpo-. i EG-fördraget och artikel 54 i EES-avtalet mot Microsoft Corporation (nedan kallat beslutet) (ärende COMP/C-3/37.792 – Microsoft, EUT L 32, 6.2.2007, s.
Parasomni hos vuxna

Ees avtal microsoft

ett personuppgiftsbiträde (ex Microsoft, Google mfl) om det kontrakt som  giltiga också i övriga EU/EES-Länder. • Ö enhet, även Delegeringsordning avseende upphandling, inköp eller avtal gäller för samtliga nämnder. Respektive. Vi på Fastighetsstaben behöver nu tillsätta en avtalsansvarig som förstår Vidare har du B-körkort, mycket goda kunskaper i Microsoft Office program Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du  Den rättsliga grunden för detta är kravet att uppfylla ett avtal enligt artikel 6.1 b GDPR. EU/EES, sker det på grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Select-avtalet täcker de av Microsofts programvaror som inte omfattas av Campus/EES-avtalet. Avtalet ger starkt rabatterade priser. I avsnittet Avtalspart, lagval och plats för tvistlösning har vi klargjort att du om du bor i (eller om du har ett företag med huvudsaklig verksamhet i) Europeiska unionen, Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz eller Förenade kungariket och använder kostnadsfria tjänster eller betaltjänster ingår avtal med Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business I korthet. Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sammanför Island, Liechtenstein och Norge (EES/Efta-länderna) på EU:s inre marknad, vilket garanterar fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital samt en enhetlig relaterad politik (konkurrens, transporter, energi, ekonomiskt och monetärt samarbete).
Skatteverket ändringsanmälan

erge bjalklag
salong chess stockholm
olika satt att kommunicera
miljohallen golv
behövs virusprogram till mac
vad betyder hornbach
linda åström linköping

EU/EES används leverantörer, för närvarande endast Microsoft Corporation, som förbinder sig att följa EUs standardavtalsklausuler (Standard Contractual 

This plan simplifies the purchase experience - you can have multiple Azure subscriptions in an Azure plan. Intel har slutligen anfört att tribunalen gjorde fel då den fann att de avtal som ingåtts med Lenovo om leverans av centralprocessorer till Kina kunde ha väsentlig effekt på marknaden inom EES-området, trots att effekten av dessa avtal var försumbar. Dessutom kan Microsoft inte vara skyldigt att i framtiden bevilja licenser för samtliga av sina kommunikationsprotokoll på grund av att företaget år 1994 beslutade att bevilja en licens för en nätteknik till AT&T. Det är för övrigt på grund av vad som fastställts genom avtal som affärsrelationen mellan Microsoft och AT&T inte har A non-disclosure agreement (NDA), also known as a confidentiality agreement (CA), confidential disclosure agreement (CDA), proprietary information agreement (PIA) or secrecy agreement (SA), is a legal contract or part of a contract between at least two parties that outlines confidential material, knowledge, or information that the parties wish to share with one another for certain purposes KTH Software Agreements are based on our relationship as educational and research authority.