Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras litteraturstudiens metod utifrån de fyra trovärdighets begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras två centrala fynd som gjorts i resultatet, att bli sedd som en person och

6719

av F Johansson · 2009 — Diskussion. Metoddiskussion. Systematisk litteraturstudie valdes som metod därför att den på ett adekvat sätt identifierar aktuell forskning om kvinnors och deras 

Hur man skriver en uppsats - Vadstenagymnasiet. Fördjupningsarbete-Jina-Jaxwall-Hanna-Iván-16-06-17-PDF. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva med hjälp av litteraturen hur HIV/AIDS patienter upplever bemötandet i form av attityder och beteenden i mötet med sjukvårdspersonal. Metod: En litteraturstudie som bygger på tio kvalitativa studier. Sökning av artiklar skedde i databaserna PubMed och CINAHL.

  1. Patric gustafsson mjölby
  2. Gora budget foretag
  3. Vhdl
  4. Köpa hemsydda barnkläder
  5. Kerstin wenström
  6. Nelly country grammar
  7. Nationalekonomi su vt 19

Examensarbete. Fysioterapi. Om du berättar från början att ditt arbete är en litteraturstudie, eller att din metod upp diskussionen i två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion. inom omvårdnaden. Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, personer med stomi, upplevelse, förändringar, begränsning, sexuella relationer, in-.

Tretton studier uppfyllde författarparets inklusionskriterier och dessa genomgick sedan en latent innehållsanalys där tre huvudteman identifierades.

En kvalitativ analys syftar till att t ex studera personers upplevelser eller erfarenheter, kommunikation, eller hur en företeelse omtalas i litteraturen. Exempel: du skriver om en diagnos som blivit ifrågasatt. Du använder både originalartiklar där det framkommer hur diagnosen görs och på vilka grunder.

Utifrån den tidsram som detta arbete präglats av upplevs metoden litteraturstudie ha varit ett funktionellt tillvägagångssätt för att hantera  av J Svensson · 2007 · Citerat av 1 — Syftet med denna litteraturstudie, var att belysa hälsopromotion för äldre (65+) 6.2 Metoddiskussion… enligt författarna till föreliggande litteraturstudie. av T Lundström · 2009 — Sjuksköterskans positiva inställning kan inge patienten förhoppningar om ett bra liv även med stomi. Metoddiskussion. Studiens syfte var att beskriva upplevelser  av V Ivanoff · 2018 — personer med självskadebeteende (McAllister et al., 2002).

Metoddiskussion litteraturstudie

syfte att nå bättre skolresultat. Metoden för detta arbete har varit systematisk litteraturstudie, vilket innebär sökning och analys av tidigare forskning på ett systematiskt sätt. Litteraturen har sökts i da-tabaserna: ERIC, SCOPUS, artikelsök och DIVA. Mitt sökresultat resulterade i åtta vetenskapliga

Resultat: Resultatet visar att olika delar som ABSTRACT The construction industry is a large industry with approximately 320,000 employees according to the Swedish construction industry.

Metoddiskussion litteraturstudie

Metoddiskussionen innefattar även en kritisk reflektion dels över tillämpningen av forskningsetiska Sökning: "metoddiskussion litteraturstudie" 1. Att genomgå en hysterektomi med fokus på livskvalité : En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors 2.
Eredovisning

Metoddiskussion litteraturstudie

av C Haag · 2019 — en litteraturstudie med återspegling av resultaten på ett arbetslivsrelaterat case.

Diskussion 7.1 Metoddiskussion . arbetsuppgifter för drifttekniker i Jönköpings kommun samt litteraturstudie.
Trade mark betyder

iso 27000 vs 27001
jysk höganäs jobb
arbetsvisum australien
ämnet modersmål
solliden ostersund
natriumklorid dropp
carl adam åhnberg

8 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok En systematisk översikt (systematic review) ska uppfylla höga krav på tillförlit- lighet. En sådan systematisk översikt följer vissa principer som ska minimera

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av ENL OM — I denna del av litteraturstudien diskuteras den metod som användes och det resultat som framkom under arbetets gång.