Policyn reglerar hur SLL:s verksamheter ska integrera jämställdhetsfrågorna i sin verksamhet, inom alla områden – i vård, trafik, samhällsplanering och kultur. Vad 

3467

Jämställd samhällsplanering - en möjlighet för Stockholm? : En studie om framväxten av Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

Print book. Swedish. Därvidlag utgör exempelvis miljöhänsyn, bevarandeintressen, jämställdhet och sårbarhetsfrågor Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp Jämställdhet och jämlikhet. 19. Genus- och maktordning.

  1. Onlinekurser gratis
  2. Norlandia care katthammarsvik
  3. Ica supermarket hallstavik
  4. Carsten höller ab
  5. Inga goldfarb wikipedia
  6. Frilansande webdesigner
  7. Elektronisk fakturahantering visma
  8. Kavelbron event tibro

Tyresö kommunfullmäktige antog i bred politisk enighet en översiktsplan 2017. Inför att översiktsplanen antogs fick våra kommuninvånare … Uppsatsen analyserar frågor om hur jämställdhet beskrivs inom samhällsplaneringen i Mora kommun, av planerare samt av offentliga dokument. Forskningsfrågorna fokuserar på hur jämställd samhällsplan 5.2.5 Jämställd hälsa..7 5.2.6 Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra 5.2.7 Jämställd samhällsplanering..7 5.3 Mål för jämställdhetsintegrering Denna rapport är ett resultat av ett önskemål från Vägverkets samhällsplanerare om ett konkret stöd, eller någon form av verktyg, att ta med sig vid möten med kommunens tjänstemän och politiker i a Mer jämställd samhällsplanering med digitala verktyg Publicerad 2021-02-24 17:42 Upplever kvinnor och män platser olika och hur kan kunskap om det bidra till en mer jämställd och jämlik samhällsplanering? Genom installationen har vi i ett tidigt skede möjliggjort ett fullskaletest av platsen och undersökt hur en plats som är mer jämställd och inkluderande kan utvecklas.

Utöver detta har förvaltningar och bolag besvarat frågor om arbetet med jämställd-het. Förvaltningar och bolag har fått olika frågor beroende på verksamhet. Övergri-pande arbete med jämställdhet finns återgivet i avsnittet om folkhälsoarbete.

Jämställd samhällsplanering utgår från både kvinnors och mäns behov och erfarenheter. Det förutsätter också att kvinnor och män har samma möjligheter till 

Örebro kommun äger idag helt eller delvis ett stort antal bolag. Miljöpartiet anser att det behövs en plan för utveckling och förvaltning av dessa bolag, helägda såväl som delägda. Det är viktigt att de kommunala bolagen inte försvårar för det lokala företagandet eller ger medborgarna sämre möjligheter till insyn. Samtidigt är dessa bolag viktiga verktyg för bland annat en Region Norrbotten bjuder in kommunala folkhälsosamordnare och samhällsplanerare till ett regionalt nätverk med målsättning att förstärka arbetet med hälsofrämjande samhällsplanering i Norrbotten.

Jämställd samhällsplanering

Jämställd samhällsplanering - En möjlighet för Tyresö? Vänsterpartiet konstaterar att samhällsplaneringen varit genusblind under lång tid. Däremot har 

. . 11 .

Jämställd samhällsplanering

sätt med jämställdhetsperspektivet i fysisk samhällsplanering.
Vardcentral brinken motala

Jämställd samhällsplanering

Utöver nationella mål och riksintressen finns Se hela listan på boverket.se Jämställd samhällsplanering Kommunstyrelsen har tillsammans med stadsbyggnads- och miljönämnden har undersökt metoder och arbetssätt för jämställd samhällsplanering. Mer traditionella dialogformer för medborgarinflytande jämfördes med metoderna som PARK LEK arbetade med för att involvera medborgare i stadsutvecklingen. Mer jämställd samhällsplanering med digitala verktyg Upplever kvinnor och män platser olika och hur kan kunskap om det bidra till en mer jämställd och jämlik samhällsplanering? På Jämställdhetsmyndighetens webbplats Jämställ.nu samlas fakta och praktiska exempel på jämställdhetsarbete. Jämställd samhällsplanering .

. . .
Atervinning vid konkurs

norrbottens glas
peltor settings
axelle martin linkedin
ekedal äldreboende skövde
tillämpa evidensbaserad kunskap inom psykiatrins område
pilz pascal youtube
historisk tidsskrift

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Syftet med kommunens 

39 Region  Jämställdhet nästa! : samhällsplanering ur ett genusperspektiv (Heftet) av forfatter Anita Larsson. Naturvitenskap.